אדם מעורר השראה -וילפריד ישראל Inspirational person - Wilfred Israel

"בימי חיי מעולם לא באתי במגע עם אדם כל כך אציל,

כל כך חזק וכל כך לא אנוכי כמו שהוא היה –

באמת ובתמים מעשה אמנות חי."

אלברט איינשטיין בדברי תנחומים לאמו של וילפריד ישראל