פעילות לתלמידים בעמק

10.10.2017

מסע חינוכי בעמק- עוז הרוח

תוכנית יומיים /שלושה ימים