מסע חינוכי בעמק לתלמידים Valley educational for students

"קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי, ואני מאמין באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות כפי שאני מבין אותה,

כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל,

אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית."

הרצל

"I once called endless Zionism an ideal, and I truly believe that even after the achievement of our country, the Land of Israel will not cease to be an ideal. Because in Zionism as I understand it, Not only is the desire for a legally guaranteed land for our miserable people, But also the quest for moral and spiritual perfection. "

Herzl

המסע חושף בפני התלמיד, על ידי מפגשים אותנטיים, את הנרטיב הציוני, גם בזמן הקמת המדינה וגם כיום. השאלה שתהיה עם התלמיד היא:

מהי החומה ומגדל שלי???

או

במילים אחרות- מהי ההגשמה שלי?

כולל מפגשים עם מגזרים מוחלשים כדי להעמיק את ההיכרות עם המצב כיום. המסע מתנכרן עם אותה הרוח שנשיא המדינה מר רובי ריבלין מוביל בתוכנית תקווה ישראלית.

The journey reveals to the student, through authentic encounters, the Zionist narrative, both during the establishment of the state and today. The question you will have with the student is:

what is my fulfillment?

Includes meetings with disadvantaged sectors to deepen the current situation. The journey is in tune with the same spirit that

President Ruby Rivlin is leading in an "The Israeli hope" program.

תוכנית חד יומית/ יומיים/שלושה ימים - לכיתות ט'-י"ב

יום 1- מה היה תפקידה של הציונות בזמן הקמת המדינה?

8:00 יציאה של הבי"ס

10:30 ארוחת בוקר (עצמאית) תצפית אוכברג

11:00 פתיחת המסע בעמק בעקבות עוז הרוח מתצפית אוכברג- "אבא אוכברג"

12:00 הסליק בקיבוץ עין השופט- מפגש עם ישי הוברמן- מוצא הסליק הסודי כולל ירידה לסליק וסיפור עוז רוחם של צוות שומרי הסוד.

13:00 הפסקת צהריים.

13:30 וילפריד ישראל- יהודים מצילים יהודים. סיפור על חסד ונתינה כמקור השראה להמשך המסע.

17:00התארגנות לארוחת ערב - בישול עצמי ולינה באחד מאתרי הלינה בעמק

19:00 ארוחת ערב

20:30 פעילות ערב -מפגש מעורר השראה- במערת הפלמח כולל שירה סביב מדורה.

סיכום פרק תפקיד הציונות בזמן הקמת המדינה.

יום 2- מהי הציונות כיום?

7:00 ארוחת בוקר עצמאית והכנת כריכים.

8:30 סיור חקלאי וחברתי בקיבוץ הרדוף – היכרות עם קהילה אנתרופוסופית המשלבת בתוכה אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים (פיזיים, נפשיים, סוציואקונומיים).

11:00 מפגשים מעוררי השראה עם מפקדים במיל' מהכפרים הבדואים- כעביה/זרזיר- מהם האתגרים בארץ כיום לאוכלוסיית המיעוטים.

13:00 ארוחת צהריים עצמאית

14:00 עשייה! התנדבות באחד הפרוייקטים הקהילתיים (פריצת שביל/אוכלוסיה מוגבלת במגדל העמק ועוד)

17:00התארגנות לארוחת ערב - בישול עצמי ולינה באחד מאתרי הלינה בעמק

19:00 ארוחת ערב

20:30 פעילות ערב -מפגש מעורר השראה עם מנהיגות צעירה בעמק!

יום 3: עשייה

7:00 ארוחת בוקר עצמאית והכנת כריכים לצהריים.

9:30 סיור חברתי בבית שאן- נספר את סיפורה הלא מוכר, של הקהילה היהודית שחיה בתקופה העות'מנית בעיר, נשוחח עם אנשים מקומיים, מקסימים ומפתיעים שיעזרו לנו להבין קצת יותר על הפסיפס האנושי בעיר הפריפריה המזרחית: על קשיים תקוות וכן, גם סיפורי הצלחה.

12:30 ארוחת צהריים בבית שאן- ארוחה מקומית

16:00סיום מרגש במיצג החדש באתר חומה ומגדל - עם השאלה- מהי החומה ומגדל שלי?

ניתן להחליף או להוסיף יום של היכרות עם החברה הערבית- לינק ליום לדוגמא כאן

המסע כולל הרצאת הכנה לתלמידים.

מדריכים מלווים מקצועיים.

One-day program / two days / three days

Day 1- What was the role of Zionism during the founding of the state?

8:00 Exit 10:30 Breakfast (Independent) Ochberg Observation 11:00 Opening of the Journey in the Valley Following the Wind of "Oakberg Observation" 12:00 Slick at Kibbutz Ein Hashofet - Meeting with Yishai Huberman - An experiential encounter about a story from the period before the state was founded

13:30 Wilfried Israel - Jews rescue Jews. A story of kindness 5pm Dinner- Self-cooking and lodging at one of the Valley lodging sites 19:00 Dinner 20:30 Evening activity - Inspirational meeting - In the Palmach cave including singing around a bonfire. Summary of the role of Zionism during the founding of the state.

Day 2 What is Zionism today?

7am Independent breakfast and sandwich making. 8:30 Agricultural and social tour of Kibbutz Harduf - Exploring an anthroposophical community that incorporates a population with special needs (physical, mental, socioeconomic). 11:00 Inspirational meetings with commanders in miles from the Bedouin villages - Kaabia / Zarzir - What are the challenges in the country today for the minority population. 1pm Independent Lunch 2pm Do it! Volunteering in one of the community projects (trail break / limited population in Migdal Haemek and more) 5pm Dinner - Self-cooking and lodging at one of the Valley lodging sites 19:00 Dinner 20:30 Evening Activity - Inspirational Meeting with Young Leaders in the Valley!

Day 3: Doing.

7am Independent breakfast and sandwich making for lunch. 9:30 Social Tour at Beit She'an - We will tell the unfamiliar story of the Jewish community that lived in the Ottoman period, talk to local, charming and surprising people to help us understand a little more about the human mosaic in the Eastern periphery: about difficulties and hopes, and also stories success. 12:30 Lunch at Beit Shean - a local meal 16:00 An exciting end to the new performance at the "Wall and Tower" site - with the question - What is my wall and tower? what is my fulfillment?

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
logo_emek.jpg