עושות אהבה- לינת שטח ביער Women's circle

כשהירח עגול ומלא, בדיוק בדיוק מעל המדורה (מי "שהינדס" את כל זה הוא פשוט גאון....), נתכנס למעגל נשי, סביב המדורה, עם פוייקה טעים, נתחבר ונקשיב לצלילי הטבע, לרחשים, למחשבות ונלך לישון בטבע, באוהלים שלנו, לשנת לילה מרפאה. בבוקר למחרת נהנה מ"מקלחת יער" וארוחת בוקר בריאה ומזינה.

החיבור והשהייה בטבע, בפשטות, קצת כמו פעם (כנראה...), מחזירה לנו את הקצב הבריא והנכון של הטבע. מרפאה, מאזנת ועושה טוב לנפש שלנו. בהנחיית אלה פרסבורגר.

אחת לחודש, כשהירח עגול ומלא, מוזמנות לסדנת "עושות אהבה".

הסדנה מתקיימת בחורש, של קיבוץ כפר החורש.

לו"ז:

16:00 הגעה- קבלת פנים והרשמה עם כיבוד.

17:00 יציאה לחורש- הכנת המאהל, איסוף עצים למדורה והכנת ארוחת הערב בפוייקה.

19:00 ארוחת ערב ושיחה.

21:00 לילה טוב -לינה באוהלים.

למחרת

6:00 נתעורר בזמן הזריחה- תה, תמרים ואגוזים ויציאה ל"מקלחת יער"- הליכה בשתיקה, מדיטציה מונחית והתחברות לקצב של הטבע, התבוננות פנימה והחוצה- במחשבות, ובמה שהטבע מזמן לנו.

8:00 נסיים את מקלחת היער ונחזור להכנת ארוחת בוקר בריאה ומזינה.

10:00 שיחת סיכום ופרידה.

When the moon is full and just above the fire (whoever "hinds" it all is just a genius ....), we will join a female circle, around the campfire, with a delicious meal, connect and listen to the sounds of nature, the sounds of our thoughts and go to sleep in our tents , For an overnight. The next morning, enjoy a "forest shower" and a healthy and nutritious breakfast. Connecting and staying in nature, simply, a bit like before (probably ...), brings us back to the healthy and proper rhythm of nature. Clinic, balances for our soul. Hosted by Ella Pressburger.

Once a month, when the moon is round and full, you are invited to the "Make Love" workshop. The workshop is held in Koresh, Kibbutz Kfar Horesh.

Schedule: 16:00 Arrival - Reception and registration with refreshments. 17:00 Exit to the forest - preparing the tent, gathering firewood and preparing dinner in Iron pottery 7pm Dinner and conversation. 21:00 Good night - Tent accommodation. the following day 6:00 We will wake up at sunrise - tea, dates and nuts and "forest shower" - walking in silence, guided meditation and connecting to the rhythm of nature, looking in and out - in thoughts, and in what nature bring to us. 8:00 We will finish the "forest shower" and come back for a healthy and nutritious breakfast. 10am Summary and Farewell Call.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square