Transformational Tourism in Israel תיירות טרנספורמטיבית בישראל

מה זו תיירות טרנספורמטיבית?

זו תיירות שיש לה תפקיד.

תיירות שמטרתה היא לא רק הנאה.

תיירות שמעירה. מעוררת השראה. מחברת לב אל לב.

זו תיירות שמטרתה היא להשפיע,

תיירות שההסתכלות עליה היא כמו על כלי, או צינור, בעל יכולת השפעה אדירה על בני אדם בעולם, כלי מחבר בין בני אדם, דרך חיבור של לב.

בין אם החיבור הוא בין תרבויות שונות, כל המחיצות, הגבולות, ההגדרות והתיוגים כאיל