הצד הסמוי של העצים- מתוך הספר "החיים הנסתרים של העצים"

"רב הנסתר על הגלוי"