top of page

רכבת העמק- נסיעה עם שחקנים חלוצים


כן! רכבת העמק חזרה ומבחינתנו זו הזדמנות נפלאה לעשות מזה חגיגה!

הנוף תוך כדי נסיעה יפיפה ונראה כמו מתוך גלויה פסטורלית של מן "חוץ לארץ" שכזה.... והשחקנים היקרים מקבלים את הקבוצה ברציף ומחזירים אותנו להווי של התקופה ההיא, שבה הנסיעה ברכבת הייתה חוויה שונה כל כך מהחוויה אותה הנוסעים חווים כיום.

המסלול משלב סיפורים מאז...איך "שמוליק" שרכב על הפירדה הגיע לקיבוץ לפני רכבת העמק,

ולמה מכירת הנרקיסים בתחנות העצירה לא צלחה....(התשובה...כי הנוסעים היו יורדים בעצמם לקטוף נרקיסים....)

ועוד ועוד....הכל בליווי של שירה והרבה מאד שימחה.

לפרטים והזמנה: 058-7800021

bottom of page