השראה ופלמ"ח במשמר העמק Inspiration and history at Mishmar HaEmek