התנדבות בעמק Volunteering in the Valley

לשלב התנדבות, בה האדם שנותן ומתנדב מקבל יותר מזה שקיבל.....

קיימות מספר אפשרויות להתנדבות במגדל העמק, בכעביה, זרזיר או בסביבה, אציג רק כמה אפשרויות, אבל יש כמובן הרבה הרבה יותר, כמובן זה כרוך בתיאום וחיבור מדוייק:

1. מגדל העמק- "בית לחיים" לאנשים שרובם תיפקדו כנורמטיבים עד שתקפה אותם מחלה כלשהי (ניוון שרירים, טרשת נפוצה וכו)